Langsiktig forvaltning med fokus på kapitalbevaring

Om Oss

Horisont Kapitalforvaltning AS
er et frittstående forvaltningsselskap.

Vår målsetning er å skape god risikojustert avkastning for våre kunder, samtidig som vi har et sterkt fokus på bevaring av hovedstol. Vi skreddersyr finansielle porteføljer tilpasset den enkelte kundes

risikopreferanse og avkastningskrav. Vi representerer en etterrettelig kultur, med høy integritet som gir kunden kunnskap/trygghet om markedsaktørenes ulike roller.

Ansatte

Esben Hanssen
Esben Hanssen Daglig leder
+ 47 48 00 44 20

Gründer og daglig leder av Horisont Kapitalforvaltning. Tidligere Investeringsdirektør i SEB Wealth Management. Hanssen har 25 års erfaring fra kapitalforvaltning, bl.a som Investeringssjef i First Securities Aktiv Forvaltning, og er utdannet Siviløkonom samt autorisert Renteanalytiker fra Norges Handelshøyskole.

Hans Christian Henriksen
H. C. Henriksen Porteføljeforvalter
+ 47 93 04 82 80

Gründer av Horisont Kapitalforvaltning. Tidligere ansatt i SEB Wealth Management. Henriksen har 25 års erfaring fra aksjemegling/ kapitalforvaltning i Nordea, Alfred Berg og Explora Capital Management. Han er utdannet Siviløkonom fra BI.

Arild Baumann jr.
Arild Baumann jr. Porteføljeforvalter
+ 47 91 88 95 14

Senior Porteføljeforvalter i Horisont Kapitalforvaltning. Tidligere en av gründerne av Saga Asset Management. Baumann har 25 års erfaring fra kapitalmarkedet, bl.a som senior porteføljeforvalter i SAGA Equity Fund. Han har også erfaring som selvstendig investor over en periode på åtte år. Baumann er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en MBA fra Bocconi, Milano.

Erlend
Cecilie Lind Compliance
+ 47 91 89 55 00

Høyt kvalifisert leder og konsulent med 35 års erfaring fra den finansielle industri i Tyskland og Norge. Arbeidsområder er porteføljeforvaltning, salg, ledelse, compliance og risikostyring. Lang erfaring fra store systemer som SEB, Finanstilsynet og Nordea innenfor regulativt og operativt miljø med fokus på aksjer, obligasjoner, fondsforvalting og investeringsbanker.

Styret

Odd Einar Christophersen
Odd Einar Christophersen Styreleder


Christophersen er styreleder i Horisont Kapitalforvaltning AS. Han har over 30 års erfaring som praktiserende advokat, og var i over 10 år partner i advokatfirmaet Selmer. Christophersen har en aktiv styreportefølje og er bl.a. arbeidende styreleder i Profier Gruppen (eiendomsutviklingselskap eiet av Gjelsten Holding AS).

Tor Øivind Fjeld jr.
Tor Øivind
Fjeld jr.


Prinsipal og styremedlem i familieeiet konsernselskap, ØMF Holding AS. Selskapet driver utstrakt virksomhet innenfor entreprenørbransjen og er bl.a fremtredende aksjonær i AF-Gruppen. Fjeld jr besitter diverse styreverv i selskap relatert til eiendomsinvesteringer og bygg&anleggsbransjen.

Hans Christian Henriksen
Hans Christian Henriksen


Gründer av Horisont Kapitalforvaltning. Tidligere ansatt i SEB Wealth Management. Henriksen har 25 års erfaring fra aksjemegling/ kapitalforvaltning i Nordea, Alfred Berg og Explora Capital Management. Han er utdannet Siviløkonom fra BI.

Hans Christian Henriksen
Jørn B. Lyshoel


Ansvarlig for investeringer innen eiendom og globale aksjer i investeringsselskapet Toluma, Wilh. Wilhelmsen-familiens investeringsselskap. Tidligere Aksjestrateg i Nordea Markets. I tillegg lang erfaring fra aksjeanalyse og aksjeforvaltning i blant andre Pareto Securities og First Securities. Utdannet Siviløkonom fra BI og MBA fra Norges Handelshøyskole.

Grunnverdier

Kompetanse

Kompetanse

Vi er og skal forbli et lite og fagorientert forvaltningsmiljø som driver med langsiktig kapitalforvaltning. Vår målsettning er å skape god risikojustert avkastning for våre kunder, samtidig som vi har et sterkt fokus på bevaring av hovedstol. Selskapets kapitalforvaltning er i alle sammenhenger bygget på en analytisk tilnærming basert på egenutviklede- og eksterne modeller. Høyere utdanning og lang erfaring fra finansmarkedet kjennetegner de ansatte.

Skreddersøm - kommunikasjon

Skreddersøm - kommunikasjon

Ulike kunder har ulike behov. Selskapet vil gjennom komponenter bestående av både verdipapir og verdipapirfond utvikle porteføljer som er tilpasset den enkelte kundes behov og risikoprofil. Selskapet har lang erfaring i å tilpasse nivå/mengde på kommunikasjon til den enkelte kunde.

Ærlighet

Ærlighet

Vi skal i alle sammenhenger oppfattes av våre kunder og leverandører som åpne og ærlige. Dette skal gjennomsyre alle selskapets operasjoner, herunder kostnadsstruktur, samarbeidsavtaler og inntjeningsmodell. Vi representerer en etterettelig kultur, med en integritet som gir kunden kunnskap/trygghet om markedsaktørenes ulike roller.

Kapitalforvaltning

*

Dynamisk allokering av risiko

*

Verdsettelse av ulike aktivaklasser

*

Underliggende god likviditet

*

Kostnadseffektive porteføljekomponenter

*

Tilbakeføring av all returprovisjon

*

Skreddersydd rapportering

Vi representerer en etterettelig kultur, med en integritet som gir kunden kunnskap/trygghet om markedsaktørenes ulike roller.

Juridisk

 • Konsesjon

  Foretaket har konsesjon til å yte
  følgende investeringstjenester

  • 1

   Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter

  • 2

   Aktiv forvaltning av investorers portefølje v finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt

  • 3

   Investeringsrådgivning

  Konsesjonsregisteret
 • Kundeklassifisering

  Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter. I hvilke grad kunden er beskyttet av lovgivningen avhenger av kundekategori.

  Nedenfor følger en redegjørelse for hovedtrekkene ved investorbeskyttelsen for hver kundekategori. Redegjørelsen er ikke uttømmende. Lovgivningen åpner til en viss grad for at kunder som ønsker å bytte kundekategori, kan anmode Foretaket om dette.

  Bytte av kundekategori må godkjennes av Foretaket. Selv om vilkårene for omklasssifisering som følger nedenfor er oppfylt, står Foretaket likevel fritt til å vurdere hvorvidt det ønsker å etterkomme en anmodning.

  Last ned PDF Last ned PDF
 • Alminnelige forretningsvilkår

  Disse forretningsvilkår (”Forretningsvilkårene”) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter. Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene.

  Begrep som er definert i vphl har tilsvarende betydning når de er benyttet i disse vilkår. Foretakets kunder anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg når kunden etter å ha mottatt vilkårene inngir ordre, inngår avtaler eller gjennomfører handler med Foretaket.

  Last ned PDF Last ned PDF
 • Retningslinjer for mottak og formidling av andre

  Foretaket har som hovedvirksomhet å yte investeringstjenestene investeringsrådgivning, aktiv forvaltning og ordreformidling.

  Hensikten med dette dokumentet er å gi retningslinjer som skal sikre at Foretaket, herunder foretakets ansatte, i sin virksomhet gjennomfører mottak og formidling av ordre i overensstemmelse med lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 med tilhørende forskrifter.

  Last ned PDF Last ned PDF
 • Investeringer og risiko

  Til enhver investering i finansiell instrumenter vil det, i tillegg til mulighetene for en positiv avkastning, være knyttet risikoforhold som kan påvirke avkastningen på en negativ måte.

 • Kapitaldekning

  Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

 • Personvern

 • Bærekraft

  Horisont Kapitalforvaltning har som målsetning å skape best mulig risikojustert avkastning for våre kunder, samtidig som vi har en sterk forankring i bevaring av kundens hovedstol. For å forstå risikoen knyttet opp mot den enkelte portefølje er det viktig å ha en strukturert tilnærming til underliggende begreper som bærekraft og ansvarlighet.

Samarbeidspartnere

Kontakt oss

Vennligst fyll inn alle feltene før du trykker send
Takk skal du ha! Meldingen din har blitt sendt
Beklager, noe gikk galt, prøv igjen senere